Artikel i Helse nr. 8, august 2001

af: Journalist Lisbeth Rasmussen
Foto: Axel Borregaard Nielsen


 

Efter få behandlinger hos fysioterapeut Kirsten Tørsleff oplever mange brystopererede kvinder, at smerter, hævelser og andre bivirkninger forsvinder.


Smertelindring
efter brystoperation

 

Hurtige resultater
På operationsstuen
Bedre forskydelighed
International anerkendeklse
Program for brystopererede

 

 

Else Andersen var blevet udstyret med et "ærme" og havde fra sygehuset fået den besked, at hun måtte indstille sig på at leve med dette hjælpemiddel resten af sit liv. Et "ærme" er i denne forbindelse et elastisk armetui - stramt lige som en støttestrømpe - som mange brystopererede kvinder må iføre sig hver morgen på grund af de hævelser, som ofte er en af følgerne efter en operation for brystkræft.

Cirka et år efter, at Else Andersen havde fået fjernet højre bryst, læste hun en avisartikel om en sønderjysk fysioterapeut, som gennem et simpelt øvelsesprogram og såkaldte forskydelighedsbehandlinger havde hjulpet mange brystopererede kvinder af med ubehagelige bivirkninger, bl.a. smerter, nedsat bevægelighed og hævelser i armene.

▲▲

Hurtige resultater

 

Med udsigten til at blive fri for det irriterende "ærme", som hver morgen var en forstemmende påmindelse om, at hun havde været kræftpatient, kontaktede Else Andersen fysioterapeuten i Sønderborg, Kirsten Rosenlund Tørsleff.
Straks efter den første telefoniske kontakt gik Else Andersen i gang med at træne dagligt efter Kirsten Tørsleffs program, og nogle måneder senere var hun til sin første behandling i Kirsten Tørsleffs klinik i Sønderborg.
Resultaterne viste sig hurtigt.- Allerede efter den første behandling havde jeg ikke længere behov for "ærmet". Smerterne og hævelserne forsvandt, og jeg kunne både pudse vinduer og arbejde i haven for første gang, siden jeg var blevet opereret, fortæller Else Andersen og fortsætter:
 

- På sygehuset havde jeg fået besked på, at jeg skulle holde armen i ro. Men efter at jeg selv er begyndt at træne efter Kirsten Tørsleffs program, tør jeg meget mere, og efter kun to behandlinger er jeg faktisk i stand til lige så meget som før operationen.
Else Andersen, 66 år, kan se frem til endnu en rejse ned til sin fysioterapeut i Sønderborg. Herefter er målet, at hun via de daglige øvelser (ca.. 20 minutter hver dag) og selvbehandling af arvævet vil være i stand til at fortsætte et liv uden smerter, hævelser og det snærende "ærme".

▲▲

På operationsstuen

 

Det er mere end 20 år siden, at fysioterapeut Kirsten Rosenlund Tørsleff fik en særlig interesse for at behandle de bivirkninger, som mange kvinder lider under, efter at de er blevet opereret og strålebehandlet for brystkræft.I en omfattende spørgeskemaundersøgelse har hun blotlagt, at 80 procent af alle brystkræftopererede kvinder efterfølgende lider af gener som smerter, hævelser, indskrænket bevægelighed, skævhed, nedsat kraft samt brændende fornemmelser og stramhed i det opererede væv.Som fysioterapeut er Kirsten Tørsleff vant til at behandle og lindre generne hos brystopererede kvinder efter, at lægerne har fjernet det syge væv.en hvad er det egentlig, kirurgen foretager sig med sin skalpel under selve indgrebet? Det spørgsmål valgte Kirsten Tørsleff at undersøge ved selvsyn. Hun fik lov til at overvære en række brystoperationer på Sønderborg Sygehus og Odense Universitetshospital.
 

Enhver kirurg med erfaring i mastektomi (Operation, hvor man fjerner hele brystet) véd, at indgrebet indebærer, at man fjerner den hinde, som omslutter brystmusklen fra nøglebenet ned cirka midt på brystkassen og et godt stykke ud på hver side af brystet.

For en nysgerrig fysioterapeut var dette imidlertid en ny og meget betydningsfuld indsigt.

- På operationsstuen fandt jeg ud af, at en brystoperation har langt mere vidtrækkende konsekvenser, end jeg hidtil havde troet. Både muskler, nerver og kar bliver påvirket. Musklen er faktisk et åbent sår efter operationen, fortæller Kirsten Tørsleff. Hun brugte bl.a. sin nye viden til at sammensætte et øvelsesprogram, som brystopererede kvinder kan bruge i hverdagen til at afhjælpe generne efter en operation.

▲▲

Bedre forskydelighed

 

Men den mest overraskende opdagelse, Kirsten Tørsleff har gjort i sit arbejde med brystopererede kvinder, koncentrerer sig omkring selve operationsarret og de hudområder, som efterfølgende bliver udsat for strålebehandling.

- Både ved operation og strålebehandling sker der ligesom en sammenlimning af vævet. Et operationsar er stramt, og vævet omkring selve arret er ofte stramt og hårdt. Væv, som har været udsat for stråling, skrumper ind og bliver dermed hårdt og uelastisk, forklarer Kirsten Tørsleff og fortsætter:

- Ved en meget blid behandling af arvævet kan det faktisk lade sig gøre at forbedre forskydeligheden af selve vævet. Efter få behandlinger sker der ofte det, at blodgennemstrømningen i vævet forøges. Det kan sammenlignes med, at man åbner for en vandhane, som har været stoppet.
 

 Ved at strække selve arret og det omkringliggende væv bliver hele operationsområdet mere levende og smidigt. Det betyder, at patienten bedre kan gennemføre øvelsesprogrammet, at bevægeligheden i arm og skulderled bliver bedre, og at hævelser i armhulen og ud i selve armen fortager sig. Dermed bliver også smerterne mindre.

- Selv om patienterne oplever mine berøringer som meget blide, er der ikke tale om massage. Berøringerne og strækningen af selve arret og området svarende til brystmusklen, som forbedrer forskydeligheden i vævet, kaldes for myofascial behandling. Det er en ganske simpel behandling, som har vist sig at kunne afhjælpe gener for mange brystopererede kvinder. Kvinden kan lære at foretage behandlingen på sig selv efter ganske få instruktioner hos en fysioterapeut, siger Kirsten Tørsleff
 

▲▲

International anerkendelse

 

Da Kirsten Tørsleff for snart mange år siden formulerede sin teori, var skepsis den mest almindelige reaktion, hun mødte - ikke mindst fra lægevidenskaben.

Men en del læger så dog med mere åbne og nysgerrige øjne på de gode resultater.

Kræftens Bekæmpelse og Sønderjyllands Amt var også positivt indstillet, hvilket betød, at Kirsten Tørsleff sammen med tre læger kunne give sig i kast med en større undersøgelse, hvor flere hundrede patienter medvirkede. Målet var at fremlægge videnskabeligt bevis for, at hendes behandlinger virker.

Den største anerkendelse kom, da Kirsten Tørsleff sammen med lægerne Mette Cathrine Lauridsen, Henrik Husted og Chr. Erichsen sidste år fik publiceret deres forskningsresultater i det internationalt anerkendte, videnskabelige tidsskrift "The Breast".
 

Selv om behandlingsresultaterne har været genstand for international interesse, er det stadig kun få brystopererede kvinder i Danmark, som - tilfældigt - hører om hendes behandling. Kirsten Tørsleff har derfor for tiden travlt med at udbrede de gode resultater blandt andre fysioterapeuter.

- Det er vigtigt at skabe en forbindelse mellem sygehusenes personale og de personer, som tager sig af efterbehandling, så de brystopererede kvinder er fri for at bruge en masse energi - som de faktisk ikke har - på at undersøge, hvilke tilbud der findes fx inden for efterbehandling og genoptræning efter en brystoperation, siger Kirsten Rosenlund Tørsleff.

Kirsten Tørsleffs patient, som udtaler sig i ovenstående artikel, har ønsket at være anonym, da mange i hendes omgangskreds ikke ved, at hun er opereret for brystkræft. Navnet "Else Andersen" er opdigtet, men patientens navn er redaktionen bekendt.

▲▲

 

Program for brystopererede kvinder - (Se hæftet)

 

Kirsten Rosenlund Tørsleffs program for brystopererede kvinder kan bestilles gennem hendes klinik på telefon 74 43 11 45. Det koster 50 kr. plus forsendelse.

Kilde: Journalist Lisbet Rasmussen