Kirsten
Tørsleff

Undervisning & Foredrag       Selvhjælpfilm: Tørsleff-Metoden

2011: Gener efter brystoperation- profylaktisk behandling og dokumentation af effekten hos 50 brystopererede.

Resume undersøgelse:
Tidlig indsats
Undersøgelsen bekræfter dels forfatterens egne oplevelser efter operationen og dels de undersøgelser, jeg har bidraget med både på landsplan og i Sønderjyllands amt.
Det er dokumenteret, at det er m. pect. Major, m. serratus ant. og m. latt. dorsi, der bliver midlertidigt forstyrrede ved operationen p.g.a. den tætte berøring af n. pect., n.thoracalis long. og n. thoracodorsalis.
Undersøgelsen viser også, hvor hurtigt patienter kan opnå normal bevægelighed, normal kraft og forskydelighed af vævsstrukturer ved korrekt instruktion og efterbehandling, jvf patienternes selvvurderende status 1 – 10 måneder efter undersøgelsestidspunktet.
Undersøgelsen giver måske samtidig nøglen til forståelsen af hvor store konsekvenser det får, når især m. latt. dorsi bliver svag.
Det dokumenteres, at der er sammenhæng mellem smerter og hæmatom, især efter 14 dage, og at der er vævsforandringer allerede 14 dage efter operationen, også ved hæmatom og tømning af serom.
Betydning af hurtig manuel individuel behandling, afhængig af operation, anamnese, test og palpable fund, vil derfor give et øvelsesprogram større effekt.
Alle brystoperede bør have behandling lige efter operationen, og allerhelst instruktion før operationen.
Tidlig indsats forkorter behandlingsforløbet og inspirerer patienten til at blive selvhjulpen.
Herved spares tid, ressourcer og penge!

Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med fysioterapeut Lene W. Johansen. Der er gennemført kontroltest, og sammenlignet med den ikke-opererede side.
I hele mit forskningsarbejde har jeg modtaget supervision af fysioterapeut Birte Carstensen, én af de dygtigste og mest vidende fysioterapeuter.


Kirsten Tørsleff, Havbogade 52, DK 6400 Sønderborg  •   +45 74 41 57 14  •  mob:+45 61 91 89 01  •   Skriv til mig  •   www.kirstentoersleff.dk